Công nghệ

Công nghệ Web-Caching

Thông thường, khi trình duyệt gửi yêu cầu xem một trang web đến máy chủ thì máy chủ phải trải qua nhiều công đoạn để dựng lên trang web đó như: truy vấn cơ sở dữ liệu, đọc file nội dung... Những tác vụ này rất phức tạp & mất nhiều thời gian làm người dùng web mất thời gian chờ đợi cũng như có thể làm quá tải máy chủ nếu website có lượng truy xuất cao, liên tục.

 

Công nghệ Web-Caching là một tập hợp những kỹ thuật lập trình được thiết kế trên những quy chuẩn về tổ chức dữ liệu để máy chủ tạo sẵn hoặc chỉ tạo một lần nội dung những trang web. Những tác vụ phức tạp & mất thời gian không cần phải luôn làm đi làm lại, nội dung được tạo sẵn sẽ được gửi đến trình duyệt của người dùng khi có yêu cầu.

 

Hiệu năng thu được khi áp dụng Công nghệ Web-Caching trên các website được ghi nhận:

  • Tăng tốc độ hiển thị trang website lên đến 50%.
  • Tăng 70% hiệu suất máy chủ web.
  • Gia tăng độ an toàn cho website.

 

Web Application Server / Middleware / Công nghệ Web: Công nghệ Web là một trong những thế mạnh chính của chúng tôi, với các chuyên viên giàu kinh nghiệm phát triển hệ thống trên Microsoft Internet Information Server, Oracle Application Server, IBM Websphere, BEA WebLogic, Apache, JBOSS, JRun, MTS, Struts, Web Service, SharePoint / Webpart, Java Portal / Portlet, .Net, J2EE

Ngôn ngữ và môi trường phát triển Web: Cold Fusion, ASP/ASP.Net, JSP/JSF/Servlet/EJB (J2EE), AJAX, PHP, HTML, XML, WML, Applet, Web Service, Structs, Portlet  

Công cụ quản lý và thiết kế: Microsoft Project Server, Issue Tracker, MS Office Suite, Visio, Rational Suite, ERWin, BPWin, Power Designer, Oracle Designer, UML, RUP, XP, Agile Modeling 

Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic, C/C++/C#, Delphi/Pascal, Java, TQSL, PL/SQL, Hợp ngữ (ASM) , Các loại ngôn ngữ kịch bản cho Windows, Web cũng như Unix Shell

Đồ họa máy tính: Photoshop, Flash,3DS Max, Corel Draw, J2ME, OpenGL, DirectX,...