Quan tâm đến cộng đồng

Cùng với việc phát triển VTTSOLUTION luôn hướng  đến một thế giới tốt đẹp hơn ,vì thế chúng tôi sẵn sàng hợp tác,tài trợ 100% cho các dự án thông tin vì cộng đồng bằng các tài nguyên & nguồn lực sẵn có. Nếu bạn đang thực hiện các dự án có mục đích vì cộng đồng như :

 

    * Phi lợi nhuận

    * Của các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ có hoạt động minh bạch.

    * Giúp cải thiện cuộc sống, giảm nghèo.

    * Trợ giúp các đối tượng đặc biệt cần quan tâm của xã hội.

    * Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em.

    * Bảo vệ môi trường.

Xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.Chúng tôi hạnh phúc khi được chung tay góp sức với bạn vì một thế giới tốt đẹp hơn.