• CÔNG TY TM DV NGUYỄN ĐỨC HÀO
   CUSTOMER : NGUYEN DUC HAO Co.,Ltd
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.nguyenduchao.com
   TECHNOLOGY : ASPX,Javascript,SQL Server ,VTTCMS 2.0

   

 • Khách Sạn Nhà Hàng Công Nghệ Cưới Phú Mỹ Thành
   CUSTOMER : PHU MY THANH HOTEL & WEDDING CENTER
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.phumythanh.com.vn
   TECHNOLOGY : ASPX,Javascript,SQL Server ,VTT CMS

   

 • Công Ty CP Đầu Tư & Phát Triển Yến Sào Đà Nẵng
   CUSTOMER : DA NANG BIRD'S NEST.JSC
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.yensaodanang.com.vn
   TECHNOLOGY : ASPX,Javascript,SQL Server ,VTT CMS

   

 • TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO
   CUSTOMER : DAESCO AUTO
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.otodaesco.com
   TECHNOLOGY : ASPX,Javascript,SQL Server ,VTT CMS

   

 • Công Ty Quảng Cáo Mỹ Thành
   CUSTOMER : MY THANH ADVERTISING CO.,LTD
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.mythanhadv.com.vn
   TECHNOLOGY : ASPX,Javascript,SQL Server ,VTT CMS

   

 • Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO
   CUSTOMER : INDEVCO JSC
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.cfg.com.vn
   TECHNOLOGY : .Net,JavaScript,VTTCMS,MS SQL Server

   

   

 • Công ty CP Xây dựng Công trình 512 - Cienco 512
   CUSTOMER : CIENCO 512 JSC
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.512cienco.vn
   TECHNOLOGY : Photoshop,.Net,URL rewrite,SQL Server,CMS

   

   

 • Công Ty Luật TNHH HTV Hợp Long Luật
   CUSTOMER : DRAGON UNION LAW Co., Ltd
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.hoplongluat.com.vn
   TECHNOLOGY : ASPX,SQL Server ,Java Script,VTT CMS

   

   

 • Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Hàn
   CUSTOMER : SONG HAN GROUP
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.songhan.com.vn
   TECHNOLOGY : ASPX,SQL Server ,Java Script,VTT CMS

   

   

 • Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam
   CUSTOMER : SMETEST
   PROJECT : Website designed and developed
   URL : http://www.doluongmiennam.com.vn
   TECHNOLOGY : ASPX,SQL Server ,Java Script,VTT CMS

   

   

CÔNG TY TM DV NGUYỄN ĐỨC HÀO
Khách Sạn Nhà Hàng Công Nghệ Cưới Phú Mỹ Thành
Công Ty CP Đầu Tư & Phát Triển Yến Sào Đà Nẵng
TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO
Công Ty Quảng Cáo Mỹ Thành
Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO
Công ty CP Xây dựng Công trình 512 - Cienco 512
Công Ty Luật TNHH HTV Hợp Long Luật
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Hàn
Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam
«123456»