Quảng bá Website - SEO Web
Quảng bá Website - SEO Web

Đối với việc cạnh tranh trực tuyến tại mọi thời điểm, chưa bao giờ có thời điểm nào quan trọng hơn để làm cho trang web của bạn xuất hiện trên những trang đầu tiên của hệ thống tìm kiếm (như Google.com) và tăng "tính liên kết" cho trang web.

Nghiên cứu cho thấy khoảng 84,41% người sử dụng internet sử dụng hệ thống tìm kiếm để tìm những sản phẩm, dịch vụ và thông tin. Rất bất lợi trong việc bạn có 1 trang web mà không ai có khả năng tìm thấy nó.

Khi khách hàng có nhu cầu về sản phẩm hay dịch vụ nào đó họ thường không biết tên công ty mà họ chỉ gõ vào các cụm từ là tên sản phẩm hoặc tên dịch vụ mà họ đang cần

Ví dụ : Khách hàng muốn tìm sản phẩm đá mỹ nghệ thì thông thường cụm từ sẽ gõ vào hệ thống tìm kiếm là : da my nghe hoặc dieu khac da my nghe. Và tất nhiên những website được hiển thị tại trang 1 của kết quả tìm kiếm sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với các website khác

Quảng bá Website - SEO (Search Engine Optimization – Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm) dựa vào quá trình thay đổi một trang web để đạt được thứ hạng cao trên các bộ máy tìm kiếm cho những từ khóa hoặc những cụm từ đặc biệt. Lựa chọn ra những cụm từ nào mà khách hàng của bạn sẽ thử để tìm thấy bạn bằng bộ máy tìm kiếm. Để đạt được thứ hạng cao trên bộ máy tìm kiếm, dĩ nhiên những đặc tính trang web của bạn phải được tối ưu hóa để làm cho bộ máy tìm kiếm một cách thuận lợi.

Tại VTTSOLUTION, các chuyên gia SEO web của chúng tôi hiểu rõ cách thức hoạt động của các hệ thống tìm kiếm (đặc biệt là Google) và cách mà họ ưu tiên và xếp hạng website của bạn. Chúng tôi biết cái gì họ muốn thấy và chúng tôi cũng biết cái gì mà họ sẽ phạt hay thậm chí có thể cấm bạn trong danh sách của họ. Chúng tôi hiểu về những vấn đề như lưu lượng website, hệ thống mạng xã hội và các khía cạnh kỹ thuật khác. 

Các hoạt động quảng bá website, tối ưu website, tăng hạng website của chúng tôi bao gồm: 

 • Phân tích nhu cầu của khách hàng, các từ khóa yêu cầu
 • Đánh giá thực trạng từ khóa, đối thủ cạnh tranh.
 • Phân tích, kiểm tra chất lượng hiện tại của website.
 • Đưa ra giải pháp và thực hiện việc tối ưu nhất website với máy tìm kiếm: giao diện, mã nguồn, chức năng website, độ hấp dẫn về nội dung và hình thức.
 • Chỉnh sửa các mã HTML, các thẻ tiêu đề, từ khóa, giới thiệu.. của website.
 • Xây dựng website thân thiện với các bộ máy tìm kiếm (search engine).
 • Xây dựng các file điều hướng các bot tìm kiếm vào website.
 • Xây dựng tập tin giới thiệu toàn bộ các thông tin, liên kết của website với máy tìm kiếm.
 • Đăng ký website vào các máy tìm kiếm như Google, Yahoo,...
 • Đăng ký website vào các danh bạ website.
 • Xây dựng hệ thống url liên kết rộng rãi tới website.
 • Theo dõi, điều chỉnh và báo cáo tiến độ, hiệu quả công việc theo tháng.
 • Chăm sóc website của quý khách