Web Hosting
Thông Tin  Hosting 1 
 Hosting 2 
 Hosting 3
 Phí khởi tạo dịch vụ  Miễn phí  Miễn phí  Miễn phí
 Dung lượng  500 MB  1000 MB  2000 MB
 Băng thông  15 GB
 30 GB
 60 GB
 EmailPOP3/webmail  5  10  15
 Subdomain 5 10 20
 ASP / ASP.net / PHP      
 Backup  Hàng tuần
Hàng tuần Hàng tuần
  Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ xử lý trong 24h Hỗ trợ xử lý trong 24h Hỗ trợ xử lý trong 24h
 Chi phí (VNĐ)

 -

 -

 -

 Thanh toán
 1 năm  1 năm  1 năm

 

 Giá trên chưa bao gồm 10% VAT