Hệ thống tra cứu thông tin Việc Làm

Hệ thống tra cứu thông tin Việc Làm được ứng dụng phù hợp cho các  trung tâm việc làm ,sàn giao dịch việc làm bao gồm :

Thiết bị phần cứng : máy tra cứu thông tin cảm ứng ,màn hình LCD...

Website việc làm : được đồng bộ với phần mềm quản lý thông tin việc làm

Phần mềm quản lý thông tin việc làm: Phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin, nhập liệu thông tin việc làm. Hỗ trợ báo cáo hồ sơ của ứng viên. Chấp nối giữa người tìm việc và việc làm .Phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin, nhập liệu thông tin việc làm. Hỗ trợ báo cáo hồ sơ của ứng viên. Chấp nối giữa người tìm việc và việc làm

Phần mềm tra cứu thông tin việc làm: Phần mềm hỗ trợ cho người tìm việc, nhà tuyển dụng, học sinh tra cứu thông tin việc làm, thông tin người tìm việc, thông tin khóa đào tạo...

Phần mềm đồng bộ dữ liệu từ website :  Cho phép trung tâm lấy thông tin dữ liệu từ website đưa lên máy tra cứu thông tin tại trung tâm

Phần mềm quản lý thông tin sàn giao dịch :  Phần mềm này hỗ trợ cho các trung tâm cài đặt thông tin để chuẩn bị cho Sàn giao dịch (thông tin sẽ trình chiếu trên màn hình lớn).

- Cho phép trung tâm đưa các thông tin tuyển dụng đặc biệt

- Cho phép trung tâm cài đặt thông tin hiển lên màn hình chiếu (màu nền, màu chữ...)