Phần mềm quản lý trường Mầm Non VSPro

VSPro là phần mềm hỗ trợ các trường mầm non đơn giản hoá các công việc quản lý trong các trường mầm non.

   1. Quản lý các thông tin của các học viên (họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ …).
   2. Quản lý thực đơn

- Xây dựng món ăn, lập thực đơn mẫu có đủ dinh dưỡng cho khẩu phần ăn của trẻ.

- Xây dựng thực đơn nhà trường

- Tính lượng thực phẩm cần nhập - xuất mỗi ngày theo số lượng thực tế học sinh đi học

- Lập bảng quyết toán thực phẩm hàng ngày

- Tổng hợp các báo cáo thống kê về nhập - xuất thực phẩm. Kiểm kê kho lương thực, thực phẩm

   3. Quản lý lịch học hiện tại (thời khóa biểu)
   4. Quản lý thông tin các hoạt động ngoại khóa
   5. Quản lý thông tin về người thân của các học viên để thuận tiện cho việc liên lạc, khi cần thiết.
   6. Quản lý học phí

-Quản lý thu - chi: Phiếu thu tiền, quyết toán ra trường.

-Bảng kê chi tiết và tổng hợp các khoản thu của học sinh. Bản kê chi tiết phiếu ăn của học sinh

-Thống kê danh sách các học sinh chưa nộp học phí, các khoản dịch vụ học sinh đăng ký…

   7. Quản lý sức khỏe,thể chất học viên

-Quản lý quá trình khám bệnh, tiêm chủng, chiều cao, cân nặng của trẻ

-Lập biểu đồ tăng trưởng của trẻ.

-Theo dõi quá trình phát triển của trẻ qua các kênh.

-Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.

-Tổng hợp báo cáo công tác nuôi dưỡng…

   8. Đánh giá, xếp loại/ từng học viên
   9. Phân hệ quản lý cơ sở vât chất,nhân sự
  10. Đặc điểm hệ thống

-Công nghệ lập trình sử dụng Microsoft .Net
-Cơ sở dữ liệu (Database) MS.SQL Server 2005
-Hệ thống được thiết kế chạy trên nền web (web application) giúp truy cập được vào mọi lúc và mọi nơi
-Giúp giúp các phụ huynh (khách hàng) theo dõi, nắm bắt được tình hình học tập của học sinh  mình vào bất kỳ thời điểm nào