Phần mềm quản lý nhân sự - V.PMS

phần mềm quản lý tại đà nẵng ,thiết kế web tại đà nẵng,thiet ke web tai da nang,công ty thiết kế web đà nẵng ,cong ty thiet ke web da nang,danang,dn,tại thành phố đà nẵng thiet ke web,tên miền,domain,hosting,lưu trữ web,thiết kế logo,brochure,quảng cáo google,thiết kế web số 1 đà nẵng,thiết kế web tại huế,thiết kế web tại hội an,website quảng ngãi,thiết kế web quảng bình

V.PMS (VTT - Personal Management System) - Giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Đặc điểm

 • Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung.
 • Quản lý thông tin đa cấp, đa ngành, phù hợp cho công ty có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh.
 • Có đầy đủ các báo cáo về quản lý nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao động và các báo cáo sử dụng lao động theo qui định của nhà nước.
 • Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu, hỗ trợ lập các báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo.
 • Hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính lương cho người lao động với nhiều cách  tính lương khác nhau: Lương gián tiếp, lương khoán sản phẩm, lương khoán theo doanh thu, lương công nhật, lương công nhân trực tiếp sản xuất...
 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết trong từng chức năng chương trình.
 • Hỗ trợ các tiện ích truy xuất số liệu báo cáo thống kê. Cho phép kết xuất số liệu ra các định dạnh báo cáo khác nhau như: word, excel, pdf.
 • Phân quyền, phân cấp bảo mật dữ liệu, phân quyền sử dụng đến từng chức năng trong chương trình, phân quyền cập nhật truy xuất  dữ liệu theo phân cấp quản lý của người dùng.
 • Hệ thống được thiết kế theo mô hình khách-chủ (client-server), các tác vụ do máy chủ xử lý nên truy xuất dữ liệu nhanh.
 • Hệ thống có thể chạy trên máy đơn hoặc trên mạng cục bộ (LAN) và không giới hạn số lượng máy trạm.
 • Hệ thống cung cấp chức năng lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.


 Chức năng quản lý nhân sự

 • Thông tin về hồ sơ lý lịch
 • Thông tin về hợp đồng lao động
 • Thông tin về đào tạo
 • Thông tin về tuyển dụng lao động
 • Thông tin về điều chuyển lao động
 • Thông tin quản lý các chính sách cho người lao động

 Chức năng quản lý tiền lương

 • Quản lý tiền lương cho lao động gián tiếp
 • Quản lý  tiền lương cho lao động hưởng lương khoán doanh thu
 • Quản lý  tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm
 • Quản lý  tiền lương cho lao động trực tiếp
 • Quản lý  tiền lương cho bộ phận chỉ đạo sản xuất
 • Quản lý  các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động

 
Chức năng quản lý hệ thống

 • Quản lý danh mục dùng chung
 • Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống

 Chức năng báo cáo

 • Báo cáo quản lý nhân sự
 • Báo cáo quản lý tiền lương