Sản xuất Phần mềm
Sản xuất phần mềm

Với đội ngũ phát triển,gia công phần mềm có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai thiết kế các phần mềm ứng dụng cho các doanh nghiệp chuyên về sản xuất ,kinh doanh,đào tạo,quản lý... Chúng tôi chuyên cung cấp thiết kế các phần mềm

 

  • Quản lý Tài chính
  • Quản lý Sản xuất
  • Quản lý Bán hàng
  • Quản lý Mua hàng
  • Quản lý Kho hàng
  • Quản lý Trường học
  • Hệ thống tra cứu thông tin Việc làm
  • Hệ thống tra cứu thông tin Du lịch
  • Hệ thống quản lý Bệnh án điện tử
  • Hệ thống quản lý và tra cứu Văn Bản